Първо от поредица събития съвместно със Start It Smart - Велико Търново


ЗАЩО
Вярваме, че можем да ти помогнем да бъдеш по-ефективен и съответно по-успешен във всичко, с което се занимаваш. Да успееш да реализираш целите си и да се развиваш всеки ден.
Но преди всичко, вярваме, че е важно да познаваш себе си.

КАКВО
Това е първото отворено събитие, което ще организираме като част от развитието на проекта "Лична ефективност".
Ще си говорим повече за воля, волеви процеси, енергия, вземане на решения и как работи мозъкът.
Ще научиш много за това как да управляваш себе си по-ефективно, как и кога е подходящо да вземаш решения, с колко енергия разполагаш и още много полезни и практични съвети за по-добър живот.

Събитието е напълно безплатно.

И най-хубавото, предстоят още 2 събития(през февруари и март), които са част от проекта "Лична ефективност", така че ще можеш да надградиш и научиш много повече.

КОЙ
Георги Георгиев - психолог по образование, специализирал в когнитивно-поведенческа терапия. Създадел на проекта "Лична ефективност"

КОГА
Сряда, 24 януари 2018.
Начало:19:03 ч, Регистрация: 18:45 ч.

КЪДЕ
Coworking space Freeдом 21 
/ул. Стефан Стамболов 21, гр. Велико Търново/

Волята - тихият вятър, който отмества скалата


Що е то воля?

Ако се заровим за момент в речниците, ще видим че там волята се определя по три основни начина. Най-напред това е способността на човек да осъществява собствените си цели въпреки трудностите и препятствията. На второ място способността да регулира собственото си поведение в различни ситуации, т.е. самоконтрола. И на трето, но не на последно място, волята като синоним на свободата на индивида. Последното съвсем не е случайно, тъй като не може да има свобода без да имаш волята да поемеш отговорност за постъпките си. 

Ценности, мотивация и ефективност

Знаете ли кой е Жан Пиаже? Известен е с т.нар. генетична епистемология, а в психологията най-вече с теорията си за когнитивното развитие. И тъй като тази теория е особено полезна при изследване на детското развитие, там се използва масово. В повечето източници ще срещнете да се описва съставена от четири етапа. Последният етап, този на формалните операции, настъпва обикновено на 11-12 годишна възраст и с това завършва формирането на когнитивните способности. Когато говорим за детско развитие, това разбира се е точно така. Само че Пиаже не е създал теория за развитието на децата, а за развитието на човека. Затова и често се пропуска последният етап, този на ценностното мислене, който продължава до края на живота на индивида. Това понякога се разглежда като отделна теория, макар за самия Пиаже двата вида развитие да са неразривно свързани. Съвсем естествено появата на формалните операции в мисленето позволява по-високата степен на абстракция, необходима за ценностното мислене. 

Курс по модела на Лична ефективност съвместно със Start It Smart - Велико Търново


Какво включва курса?

- Запознаване с методологията на “Лична ефективност” - Използване на инструменти за планиране и приоритизиране - Управление на времето и планиране на ангажименти и задачи - Създаване на навици за ефективно управление на времето - Приоритизиране и поставяне на цели - Проследяване за изпълнението на поставените цели и приоритети

Каква е целта на курса?

- Да овладеете методологията и начините за използването й - Да увеличите своята продуктивност в работата или бизнеса - Да постигнете баланс между работно време, почивка и забавление - Да създаде навик за използване на инструменти за управление на време - Да ви вдъхнови да поставяте цели и да ги реализирате успешно - Да планирате дългосрочно и стратегически, в зависимост от личните ви цели и мечти

На какви периоди от време е добре да правим одит на изпълнението на целите си

Продължаваме с темата за обратната връзка от метода ни. Нека само да припомним, че няма как да знаем колко добре се отплащат усилията ни, ако не получаваме такава обратна връзка. И докато в предишните публикации говорихме за това как да следим количествените параметри чрез текущотото ниво на ангажираност и как да подходим към един такъв периодичен одит, тук ще се занимаем с периодичността им.


Какво е Текущо ниво на ангажираност и защо е необходимо да го следим?

Всичко писано досега в Лична ефективност беше посветено на това да създадем собствения си метод за ефективно управление на ежедневието си. Тези от вас, които са следвали логиката на модела и упражненията на различните етапи, вече са изградили в някаква степен система, която им върши работа. Одитите ни позволяват да следим развитието по целите си и тяхното постигане през времето. Както предполагам ви е известно обаче нещата не винаги вървят по мед и масло и понякога се налага да търсим причините. Една от възможните причини да не се справяме в това начинание е недостатъчната ангажираност със собствения ни метод. Причините и поводите за такова едно положение могат да са много, но, независимо от тях, на нас ни трябва нещо, с което да следим моментното състояние на нашата съпричастност към собствените ни усилия да сме по-ефективни. Тъй като ни интересува само моментното състояние, то най-добре е да се опрем на чисто количествен параметър, който да можем да определим бързо и лесно. По този начин веднага можем да разберем доколко спазваме правилата, които сме си наложили, и дали сме позволили нещо странично да отвлече вниманието ни от нещата, които сме определили за важни в упражненията за целеполагане. Текущото ниво на ангажираност е именно такъв инструмент. Той в известен смисъл ни позволява да следим и себе си като инструмент за постигане на целите си, тъй като ни показва донякъде и състоянието, в което сме, и успяваме ли да се придържаме към системата си или не. 

Какво представлява периодичния одит на изпълнението на метода ни

И преди сме казвали, но и тук ще повторим, че за да имаме наистина работещ метод, по който да управляваме ежедневието си ефективно, трябва да сме уверени, че непрекъснато получаваме обратна информация за това как се справяме. Иначе никога не можем да сме сигурни, че това, което сме променили или въвели като практика, се изпълнява добре, а по този начин няма как сме сигурни и в ефекта, заради който го правим. Решили сме да спортуваме редовно в името на дългосрочната ни цел да сме здрави до преклонна възраст? Преценката дали наистина го правим, ей така на прима виста, без да използваме нищо друго може и да ни изглежда добра, но всъщност е много ненадежден източник на информация. Затова и използваме помощни средства, с които да проследяваме как точно се справяме. Именно тук е и ролята на периодичните одити на изпълнението на нашия собствен метод.