Волята - тихият вятър, който отмества скалата


Що е то воля?

Ако се заровим за момент в речниците, ще видим че там волята се определя по три основни начина. Най-напред това е способността на човек да осъществява собствените си цели въпреки трудностите и препятствията. На второ място способността да регулира собственото си поведение в различни ситуации, т.е. самоконтрола. И на трето, но не на последно място, волята като синоним на свободата на индивида. Последното съвсем не е случайно, тъй като не може да има свобода без да имаш волята да поемеш отговорност за постъпките си. 

Разбира се, всяко от тия определения е вярно и има собствената си стойност. И което е още по-важно, те не се взаимоизклюват, а допълват. Къде, обаче, остава ролята на този процес в ефективното управление на ежедневието? В психологията се говори за волеви или екзекутивни процеси, което включва доста неща, но когато говорим чисто и само за воля, опасявам се съвременната западна психология има още доста празноти пред себе си, докато достигне до кохерентна концепция по темата. И ако се абстрахираме от всички тези усложнения и просто се опитаме да дадем един вид работно определение, което да ни служи в нашата работа, то тогава нещата могат да станат далеч по-прости и ясни. От тази позиция можем да кажем, че волята е способността да накараш себе си да направиш нещо неприятно по начин, който ти дава свободата да постигаш целите си въпреки трудностите, изникнали пред теб. Простичко нали?

За съжаление простите наглед неща не винаги са прости за осъществяване. Защо това е така е един ефект, който вярвам всеки е изпитал на гърба си, и който не е толкова лесен за обясняване. Много фактори влияят върху способността ни да сме свободни човешки същества. Това ще ни даде възможност да оценим за себе си индивидуално всяко от нещата, които сме установили, че ни пречат. И все пак трябва да сме запознати с основните характеристики на този тъй важен процес, за да можем ефективно да го развиваме. 
  • Волята е изчерпаем ресурс и подлежи на умора (въпреки че не е физическа), както всички други процеси в тялото и психиката. (повече тук)
  • Волята е силно енергоемък процес и изисква добро изхранване на мозъка. (изследване , което показва ролята на количеството глюкоза в мозъка за себеконтрола)
  • Волята зависи от физическото ни състояние (и тренировките определено помагат).
  • Волята подлежи на трениране, както всички други останали когнитивни процеси.
  • Мозъчните структури, отговарящи за волевите процеси, съзряват най-късно в индивидуалното развитие.
  • Волята силно зависи от емоционалните ни състояния. 

Три специални връзки


Последното е дълга тема и изисква отделна статия. Емоционалните състояния са едно от нещата, с които волята има специална връзка. Другите две са вниманието и удоволствието. И трите заслужават отделно внимание, но тук само ще нахвърлим някои неща. 

Специално някои емоционални състояния имат съществено влияние върху волевият ни процес. Един от основните синдроми на депресията като заболяване е абулия – неспособност за вземане на решения и целенасочено контролиране на поведението. И въпреки че хората с депресия осъзнават това, не успяват, защото това е и физиологичен процес. Това създава затворен „омагьосан“ кръг, тъй като липсата на воля пречи на осъществяването на поведения, които биха имали терапевтичен ефект и това от своя страна задълбочава депресивното състояние. Друга група емоции, които оказват влияние, са тези от спектъра на гнева. Тъй като нашият мозък и психика са в един вид непрекъсната борба на тези две системи – на контролирано поведение и на неконтролиран афект, силните състояния от този род отслабват волята ни. Катo цяло всички силни емоции могат да сторят същото, но обръщаме внимание на тези, защото обикновено с тях са свързани дисфункционалните ни механизми за справяне със средата и това ни води към проблеми. 

Другата специална връзка на волевите процеси е тази с вниманието. Цялата ни психика и всичките ни когниции функционират единствено и само чрез вниманието ни. Пострада ли този когнитивен процес, страдат всички останали. Нито мисленето, нито паметта могат да бъдат адекватно използвани за решаване на конкретни задачи (което по същество е интелекта), ако страда вниманието. Разбира се, волята не прави изключение и проблемите с вниманието оказват влияние и на нея. Волята обаче има привилигирована роля! Ние имаме и волево внимание. Т.е. можем чрез прилагане на воля да оказваме влияние върху това върху какво се концентрираме и полагаме усилия. И това е единственият процес, чрез който можем да го направим директно. Затова всъщност как използваме вниманието си (следователно и всичките си психични ресурси) е силно зависимо от прилагането на нашата свободна воля. 

Третата специална връзка на волята е тази с удоволствието. И по-специално с изкушението за незабавното му получаване. Чистото хедонистично преживяване е основният антагонист на волевия процес. Те са психичната репрезентация на двете мозъчни системи, за които споменахме по-горе. Да си припомним, че една от дефинициите на волята е именно способността да отлагаме удоволствието в името на по-дългосрочни цели. Това като цяло е и в основата на перспективата за бъдеще и времевата ориентация на индивида. А както вече знаем Перспективата за бъдеще има голямо значение за ефективното ни развитие. 

Ценности, мотивация и ефективност

Знаете ли кой е Жан Пиаже? Известен е с т.нар. генетична епистемология, а в психологията най-вече с теорията си за когнитивното развитие. И тъй като тази теория е особено полезна при изследване на детското развитие, там се използва масово. В повечето източници ще срещнете да се описва съставена от четири етапа. Последният етап, този на формалните операции, настъпва обикновено на 11-12 годишна възраст и с това завършва формирането на когнитивните способности. Когато говорим за детско развитие, това разбира се е точно така. Само че Пиаже не е създал теория за развитието на децата, а за развитието на човека. Затова и често се пропуска последният етап, този на ценностното мислене, който продължава до края на живота на индивида. Това понякога се разглежда като отделна теория, макар за самия Пиаже двата вида развитие да са неразривно свързани. Съвсем естествено появата на формалните операции в мисленето позволява по-високата степен на абстракция, необходима за ценностното мислене. 

Курс по модела на Лична ефективност съвместно със Start It Smart - Велико Търново


Какво включва курса?

- Запознаване с методологията на “Лична ефективност” - Използване на инструменти за планиране и приоритизиране - Управление на времето и планиране на ангажименти и задачи - Създаване на навици за ефективно управление на времето - Приоритизиране и поставяне на цели - Проследяване за изпълнението на поставените цели и приоритети

Каква е целта на курса?

- Да овладеете методологията и начините за използването й - Да увеличите своята продуктивност в работата или бизнеса - Да постигнете баланс между работно време, почивка и забавление - Да създаде навик за използване на инструменти за управление на време - Да ви вдъхнови да поставяте цели и да ги реализирате успешно - Да планирате дългосрочно и стратегически, в зависимост от личните ви цели и мечти

На какви периоди от време е добре да правим одит на изпълнението на целите си

Продължаваме с темата за обратната връзка от метода ни. Нека само да припомним, че няма как да знаем колко добре се отплащат усилията ни, ако не получаваме такава обратна връзка. И докато в предишните публикации говорихме за това как да следим количествените параметри чрез текущотото ниво на ангажираност и как да подходим към един такъв периодичен одит, тук ще се занимаем с периодичността им.


Какво е Текущо ниво на ангажираност и защо е необходимо да го следим?

Всичко писано досега в Лична ефективност беше посветено на това да създадем собствения си метод за ефективно управление на ежедневието си. Тези от вас, които са следвали логиката на модела и упражненията на различните етапи, вече са изградили в някаква степен система, която им върши работа. Одитите ни позволяват да следим развитието по целите си и тяхното постигане през времето. Както предполагам ви е известно обаче нещата не винаги вървят по мед и масло и понякога се налага да търсим причините. Една от възможните причини да не се справяме в това начинание е недостатъчната ангажираност със собствения ни метод. Причините и поводите за такова едно положение могат да са много, но, независимо от тях, на нас ни трябва нещо, с което да следим моментното състояние на нашата съпричастност към собствените ни усилия да сме по-ефективни. Тъй като ни интересува само моментното състояние, то най-добре е да се опрем на чисто количествен параметър, който да можем да определим бързо и лесно. По този начин веднага можем да разберем доколко спазваме правилата, които сме си наложили, и дали сме позволили нещо странично да отвлече вниманието ни от нещата, които сме определили за важни в упражненията за целеполагане. Текущото ниво на ангажираност е именно такъв инструмент. Той в известен смисъл ни позволява да следим и себе си като инструмент за постигане на целите си, тъй като ни показва донякъде и състоянието, в което сме, и успяваме ли да се придържаме към системата си или не. 

Какво представлява периодичния одит на изпълнението на метода ни

И преди сме казвали, но и тук ще повторим, че за да имаме наистина работещ метод, по който да управляваме ежедневието си ефективно, трябва да сме уверени, че непрекъснато получаваме обратна информация за това как се справяме. Иначе никога не можем да сме сигурни, че това, което сме променили или въвели като практика, се изпълнява добре, а по този начин няма как сме сигурни и в ефекта, заради който го правим. Решили сме да спортуваме редовно в името на дългосрочната ни цел да сме здрави до преклонна възраст? Преценката дали наистина го правим, ей така на прима виста, без да използваме нищо друго може и да ни изглежда добра, но всъщност е много ненадежден източник на информация. Затова и използваме помощни средства, с които да проследяваме как точно се справяме. Именно тук е и ролята на периодичните одити на изпълнението на нашия собствен метод. 

Весели празници и много успехи и през новата година!

За нас в Лична ефективност беше една динамична година. Надяваме се и следващата да бъде осеяна с още повече успехи и нови неща. Искаме да пожелаем на нашите читатели, почитатели и всички, които са се докоснали до неповоторимото усещане сам да движиш напред собственото си развитие, много здраве, щастие и много успешна 2017-та година.

Нека кратката ваканция по празниците не ви заблуждава. С началото на новата година започваме с още по-интересни неща и нови предизвикателства. Част от тях са новата версия на платформата и пускането на онлайн видео курс по метода ни. Също така провеждането на обучения извън мрежата ще бъдат приоритет. Междувременно нека да се отдадем на заслужена почивка по празниците.