„Внимаваш ли в картинката?“ - пълен видеозапис на събитието

Второто от поредицата ни събития организирани съвместно със Start It Smart - Велико Търново, приключи с много хубави спомени. За наша (и ваша) радост имаме пълен видеозапис от събитието.
Благодарности на Георги Милев за подкрепата, която ни оказа. Можете да гледате това видео изключително благодарение на него.


Второ от поредица събития съвместно със Start It Smart - Велико Търново


ЗАЩО
Вярваме, че можем да ти помогнем да бъдеш по-ефективен и съответно по-успешен във всичко, с което се занимаваш. Да успееш да реализираш целите си и да се развиваш всеки ден.
Но преди всичко, вярваме, че е важно да познаваш себе си.

КАКВО
Това е второто отворено събитие, което ще организираме като част от развитието на проекта "Лична ефективност".
Ще си говорим повече за вниманието, как да го използваме и насочваме правилно и защо е важно да внимаваме в картинката, а също и в коя картинка?
Ще направим връзка с първата тема за волята, а в края ще дадем практични съвети как да насочваме и използваме вниманието в наша полза.

Събитието е напълно безплатно.

През месец Март още 1 събитие(финалното), което е част от проекта "Лична ефективност". След него ще започне и записването за Практичeския курс по Лична ефективност.

КОЙ
Георги Георгиев - психолог по образование, специализирал в когнитивно-поведенческа терапия. Създадел на проекта "Лична ефективност"

КОГА
Сряда, 28 февруари 2018.
Начало:18:57 ч, Регистрация: 18:40 ч.

КЪДЕ
Coworking space Freeдом 21 /ул. Стефан Стамболов 21/

Първо от поредица събития съвместно със Start It Smart - Велико Търново


ЗАЩО
Вярваме, че можем да ти помогнем да бъдеш по-ефективен и съответно по-успешен във всичко, с което се занимаваш. Да успееш да реализираш целите си и да се развиваш всеки ден.
Но преди всичко, вярваме, че е важно да познаваш себе си.

КАКВО
Това е първото отворено събитие, което ще организираме като част от развитието на проекта "Лична ефективност".
Ще си говорим повече за воля, волеви процеси, енергия, вземане на решения и как работи мозъкът.
Ще научиш много за това как да управляваш себе си по-ефективно, как и кога е подходящо да вземаш решения, с колко енергия разполагаш и още много полезни и практични съвети за по-добър живот.

Събитието е напълно безплатно.

И най-хубавото, предстоят още 2 събития(през февруари и март), които са част от проекта "Лична ефективност", така че ще можеш да надградиш и научиш много повече.

КОЙ
Георги Георгиев - психолог по образование, специализирал в когнитивно-поведенческа терапия. Създадел на проекта "Лична ефективност"

КОГА
Сряда, 24 януари 2018.
Начало:19:03 ч, Регистрация: 18:45 ч.

КЪДЕ
Coworking space Freeдом 21 
/ул. Стефан Стамболов 21, гр. Велико Търново/

Волята - тихият вятър, който отмества скалата


Що е то воля?

Ако се заровим за момент в речниците, ще видим че там волята се определя по три основни начина. Най-напред това е способността на човек да осъществява собствените си цели въпреки трудностите и препятствията. На второ място способността да регулира собственото си поведение в различни ситуации, т.е. самоконтрола. И на трето, но не на последно място, волята като синоним на свободата на индивида. Последното съвсем не е случайно, тъй като не може да има свобода без да имаш волята да поемеш отговорност за постъпките си. 

Ценности, мотивация и ефективност

Знаете ли кой е Жан Пиаже? Известен е с т.нар. генетична епистемология, а в психологията най-вече с теорията си за когнитивното развитие. И тъй като тази теория е особено полезна при изследване на детското развитие, там се използва масово. В повечето източници ще срещнете да се описва съставена от четири етапа. Последният етап, този на формалните операции, настъпва обикновено на 11-12 годишна възраст и с това завършва формирането на когнитивните способности. Когато говорим за детско развитие, това разбира се е точно така. Само че Пиаже не е създал теория за развитието на децата, а за развитието на човека. Затова и често се пропуска последният етап, този на ценностното мислене, който продължава до края на живота на индивида. Това понякога се разглежда като отделна теория, макар за самия Пиаже двата вида развитие да са неразривно свързани. Съвсем естествено появата на формалните операции в мисленето позволява по-високата степен на абстракция, необходима за ценностното мислене. 

Курс по модела на Лична ефективност съвместно със Start It Smart - Велико Търново


Какво включва курса?

- Запознаване с методологията на “Лична ефективност” - Използване на инструменти за планиране и приоритизиране - Управление на времето и планиране на ангажименти и задачи - Създаване на навици за ефективно управление на времето - Приоритизиране и поставяне на цели - Проследяване за изпълнението на поставените цели и приоритети

Каква е целта на курса?

- Да овладеете методологията и начините за използването й - Да увеличите своята продуктивност в работата или бизнеса - Да постигнете баланс между работно време, почивка и забавление - Да създаде навик за използване на инструменти за управление на време - Да ви вдъхнови да поставяте цели и да ги реализирате успешно - Да планирате дългосрочно и стратегически, в зависимост от личните ви цели и мечти

На какви периоди от време е добре да правим одит на изпълнението на целите си

Продължаваме с темата за обратната връзка от метода ни. Нека само да припомним, че няма как да знаем колко добре се отплащат усилията ни, ако не получаваме такава обратна връзка. И докато в предишните публикации говорихме за това как да следим количествените параметри чрез текущотото ниво на ангажираност и как да подходим към един такъв периодичен одит, тук ще се занимаем с периодичността им.