Ценности, мотивация и ефективност

Знаете ли кой е Жан Пиаже? Известен е с т.нар. генетична епистемология, а в психологията най-вече с теорията си за когнитивното развитие. И тъй като тази теория е особено полезна при изследване на детското развитие, там се използва масово. В повечето източници ще срещнете да се описва съставена от четири етапа. Последният етап, този на формалните операции, настъпва обикновено на 11-12 годишна възраст и с това завършва формирането на когнитивните способности. Когато говорим за детско развитие, това разбира се е точно така. Само че Пиаже не е създал теория за развитието на децата, а за развитието на човека. Затова и често се пропуска последният етап, този на ценностното мислене, който продължава до края на живота на индивида. Това понякога се разглежда като отделна теория, макар за самия Пиаже двата вида развитие да са неразривно свързани. Съвсем естествено появата на формалните операции в мисленето позволява по-високата степен на абстракция, необходима за ценностното мислене. 

Курс по модела на Лична ефективност съвместно със Start It Smart - Велико Търново


Какво включва курса?

- Запознаване с методологията на “Лична ефективност” - Използване на инструменти за планиране и приоритизиране - Управление на времето и планиране на ангажименти и задачи - Създаване на навици за ефективно управление на времето - Приоритизиране и поставяне на цели - Проследяване за изпълнението на поставените цели и приоритети

Каква е целта на курса?

- Да овладеете методологията и начините за използването й - Да увеличите своята продуктивност в работата или бизнеса - Да постигнете баланс между работно време, почивка и забавление - Да създаде навик за използване на инструменти за управление на време - Да ви вдъхнови да поставяте цели и да ги реализирате успешно - Да планирате дългосрочно и стратегически, в зависимост от личните ви цели и мечти

На какви периоди от време е добре да правим одит на изпълнението на целите си

Продължаваме с темата за обратната връзка от метода ни. Нека само да припомним, че няма как да знаем колко добре се отплащат усилията ни, ако не получаваме такава обратна връзка. И докато в предишните публикации говорихме за това как да следим количествените параметри чрез текущотото ниво на ангажираност и как да подходим към един такъв периодичен одит, тук ще се занимаем с периодичността им.


Какво е Текущо ниво на ангажираност и защо е необходимо да го следим?

Всичко писано досега в Лична ефективност беше посветено на това да създадем собствения си метод за ефективно управление на ежедневието си. Тези от вас, които са следвали логиката на модела и упражненията на различните етапи, вече са изградили в някаква степен система, която им върши работа. Одитите ни позволяват да следим развитието по целите си и тяхното постигане през времето. Както предполагам ви е известно обаче нещата не винаги вървят по мед и масло и понякога се налага да търсим причините. Една от възможните причини да не се справяме в това начинание е недостатъчната ангажираност със собствения ни метод. Причините и поводите за такова едно положение могат да са много, но, независимо от тях, на нас ни трябва нещо, с което да следим моментното състояние на нашата съпричастност към собствените ни усилия да сме по-ефективни. Тъй като ни интересува само моментното състояние, то най-добре е да се опрем на чисто количествен параметър, който да можем да определим бързо и лесно. По този начин веднага можем да разберем доколко спазваме правилата, които сме си наложили, и дали сме позволили нещо странично да отвлече вниманието ни от нещата, които сме определили за важни в упражненията за целеполагане. Текущото ниво на ангажираност е именно такъв инструмент. Той в известен смисъл ни позволява да следим и себе си като инструмент за постигане на целите си, тъй като ни показва донякъде и състоянието, в което сме, и успяваме ли да се придържаме към системата си или не. 

Какво представлява периодичния одит на изпълнението на метода ни

И преди сме казвали, но и тук ще повторим, че за да имаме наистина работещ метод, по който да управляваме ежедневието си ефективно, трябва да сме уверени, че непрекъснато получаваме обратна информация за това как се справяме. Иначе никога не можем да сме сигурни, че това, което сме променили или въвели като практика, се изпълнява добре, а по този начин няма как сме сигурни и в ефекта, заради който го правим. Решили сме да спортуваме редовно в името на дългосрочната ни цел да сме здрави до преклонна възраст? Преценката дали наистина го правим, ей така на прима виста, без да използваме нищо друго може и да ни изглежда добра, но всъщност е много ненадежден източник на информация. Затова и използваме помощни средства, с които да проследяваме как точно се справяме. Именно тук е и ролята на периодичните одити на изпълнението на нашия собствен метод. 

Весели празници и много успехи и през новата година!

За нас в Лична ефективност беше една динамична година. Надяваме се и следващата да бъде осеяна с още повече успехи и нови неща. Искаме да пожелаем на нашите читатели, почитатели и всички, които са се докоснали до неповоторимото усещане сам да движиш напред собственото си развитие, много здраве, щастие и много успешна 2017-та година.

Нека кратката ваканция по празниците не ви заблуждава. С началото на новата година започваме с още по-интересни неща и нови предизвикателства. Част от тях са новата версия на платформата и пускането на онлайн видео курс по метода ни. Също така провеждането на обучения извън мрежата ще бъдат приоритет. Междувременно нека да се отдадем на заслужена почивка по празниците.

Как да се предвижим от реалния към желания график - част 2

Част 2

Когато правехме първоначален одит на графика си, успяхме да определим три съотношения. Нека накратко да ги припомним. Това бяха отношението свободно-заето време, отношението на времето, прекарано в различните дейности, които упражняваме, и съотношението работа-личен живот. Вече имаме тези три показателя и тук е моментът да си зададем един важен въпрос. Искаме ли тези съотношения да са такива, каквито са? Ако се върнем към примера, който използвахме тогава, искаме ли работата да води 6:4 пред личния ни живот? Искаме ли само 3% от времето ни да отива за хобито и заниманията, които ни развиват като личности? Можем ли да съкратим още почивката, за да изпълним целите си? Отговорите на тези въпроси най-добре можем да намерим, ако се върнем към резултатите от моментната снимка на текущото състояние на целите си, както и от резултатите от структурирането на дългосрочните ни цели и от ключовите приоритети в основните житейски области