Управление на графика с помоща на личния ни секретар

Всичко, което описвахме и показвахме дотук в темата за управление на времето, беше подчинено на една единствена цел. Да можем да използваме мобилното си устройство като наш личен асистент, който да ни помага в изпълнението на графика ни. Нека накратко да припомним какво е необходимо да спазим като условия, за да ползваме секретаря си лесно и безпроблемно. Най-напред трябва да знаем какво въвеждаме в системата си за управление на времето. За целта разработихме няколко стъпки, през които можете да минете:

Какво следва, след като сме въвели всичко в календара си?


Ако внимателно сте прегледали ръководствата досега и точно сте изпълнили препоръките в тях, то вече сте готови да вкарате в действие линия си асистент. Какво да очакваме от него?
  • Да „знае“ кога и къде трябва да бъдем
  • Да може да прецени колко време за път ни е необходимо от сегашното ни местоположение до мястото, до което трябва да стигнем. Това изчисление зависи от това какъв предпочитан начин на придвижване сме задали в настройките на приложението.
  • Да ни напомни 15 минути преди часа за тръгване с известие в щората на телефона и с карта в Google Now. 
  • В известието и картата да имаме лесен достъп до навигацията, за да видим кой е най-удачният маршрут, както и информация за часа на тръгване, начина на придвижване и изходната точка. Също така и връзка към събитието в календара ни, за което казахме, че е нашата отправна точка за извършване на съответната дейност, където сме събрали цялата информация, която би ни потрябвала. 
  • Да ни показва колко време имаме преди да тръгнем. Също така да ни показва, ако с избрания начин на придвижване няма да стигнем навреме до желаното място. 
Това не изчерпва възможностите на секретаря ни, но тези са нещата, които са от ключово значение за управление на графика ни. Има разбира се и други функции, които помагат, като това да помни къде сме паркирали последно, когато се предвижваме с автомобил. Да ни показва напомняния за рождени дни, както и статии по теми, към които сме проявили интерес в търсенето. Гласовите команди все още не работят на български, но ключовата дума „OK Google“ е достатъчна, за да стартираме търсене. Също така гласовото разпознаване работи достатъчно добре. Това ни позволява да говорим вместо да въвеждаме текст от клавиатурата. В някои случаи така се пести доста време.

Разбира се има и неща, които не сработват на български както се очаква. Като заговорихме за гласови команди, приложението изпитва сериозни трудност при смесването на езиците. Не можете например да стартирате приложение или изпращане на съобщение с гласова команда на английски, а след това да издиктувате съобщението на български. Също така разпознаването на контактите, написани на кирилица, е сериозен проблем. Когато говорим за управление на контактите, ще покажем някои трикове, които ще ни позволят да използваме поне част от английските гласови команди. Но всяко нещо с времето си. Понякога известията закъсняват, макар и това да се случва рядко. Ако календарът ни е прекалено наситен със събития, за които се изисква много и често придвижване от място на място, понякога асистентът ни се обърква в изчислението на времената на тръгване. Това може и да изглежда малко объркващо в началото, но всъщност не е. А и с времето алгоритъмът се самообучава и започва да се нагажда спрямо нашите навици и времена на придвижване.

Нека сега да видим асистента в действие.