Как да направим „моментна снимка“ на текущото състояние на целите си

Част 1 – Подготовка и формулиране на целите


Всеки от нас има цели. Кога осъзнати, кога не толкова ясни, но всеки се движи напред по пътя към собственото си бъдеще. Цялата съвкупност от целите ни изгражда перспективата ни за бъдещето. Вече знаем какво представлява този психичен конструкт, както и защо е толкова важен за нас. Знаем и какво значение имат дължината и структурата му и как са свързани с мотивацията и цялото ни психично функциониране. Какво значение има всичко това за нас? За какво ни е цялата теория, ако не можем да я приложим в собствения си живот и ежедневие? Тук в Лична ефективност обаче сме наясно с този проблем. Затова и ще предложим упражнения, които на практика да приложат тези основни теоретични знания, и да ни помогнат по-осъзнато да работим с целите си.

Както се казва, едно изображение струва колкото хиляди думи. Затова ще използваме техника, която да онагледи текущото състояние на целите ни. Диаграмата, която предлагаме, и която всеки може да изтегли и да разпечата за себе си, разбира се не е единственият вариант за представяне на тази така важна част от нашия психичен живот. Окуражавам ви и вие да се опитате да създадете собствен вариант за представяне на същото нещо. За да можем да използваме представената диаграма обаче, ще направим някои разяснения по нея. Също така трябва да обясним и в какво се състои самото упражнение. 

Какво включва упражнението?


Правенето на моментна снимка на целите ни става на три етапа. Най-напред
  1. Правим списък с всички цели, за които се досещаме към момента
  2. Определяме две основни характеристики за всяка от тях – отдалеченост във времето и към коя житейска област принадлежат.Нанасяме ги върху диаграмата.
  3. Анализ на получения резултат.

С първото ще се занимаем веднага, с второто в следващата публикация, а на третия етап – анализа – ще отделим специално внимание в следващите статии. Там ще кажем и как да търсим „дупки“ в структурата (за които вече говорихме), но нека не избързваме. 

Какви материали са ни необходими?


  • Разпечатана или ръчно направена (няма голямо значение) диаграма върху лист хартия. Можете да използвате готовия файл.
  • Цветни моливи, флумастери, маркери или пастели. И няколко цвята са достатъчни.
  • Молив или химикал

Идентифициране на целите


Първата стъпка в нашето малко упражнение е да успеем да съберем на едно място всички цели, които имаме към настоящия момент. Независимо дали ще направим списък, дали ще използваме електронна таблица или отделни листчета за всяка цел (на всеки както му е по-удобно), целта ни е да имаме написани някъде всички цели. Все още не се интересуваме от важността и значимостта на целите. Не бързайте, дайте си малко време докато сглобите списъка. Дори, ако искате разделете упражнението на две, но не го разтягайте много във времето. После винаги можете да добавите, ако нещо сте пропуснали и да обогатите „снимката“ си. Припомням, че в продължението на втората част на Кои характеристики на перспективата ни за бъдещето са важни за нас и защо говорихме за това каква е добре формулираната цел. Също така е добре да си набележим съответния параметър, по който ще мерим постигането на целта. 

След като вече имаме записани под някаква форма целите си, трябва за всяка от тях да определим две неща. Едното е колко напред във времето е моментът на изпълнение на целта. Второто е към коя житейска област принадлежи. На това ще посветим следващата статия. Там ще уточним основното разделение на целите по време, както и кои житейски области е добре да бъдат представени. Междувременно коментарите по-долу, както и социалните ни канали са отворени за комуникация. Чувствайте се свободни да коментирате и споделяте мнението си, както в тях, така и чрез формата ни за контакт.