Какво е Перспектива за бъдещето (Future Time Perspective) - част 2

В предишната част разгледахме някои общи въпроси за времето като едно от измеренията. Сега можем спокойно да поговорим за времевата ни ориентация. Друга съществена тема е това на какви ползи се „радват“ ориентираните към бъдещето хора. 

И така

Какво e времева ориентация?


Нека да го кажем така, всички живеем в настоящето, но за всеки от нас това настояще включва елементи от миналото и представата за бъдещето ни. Понятието „времева ориентация“ се отнася за това кой от тези периоди доминира. За някои хора миналото е от най-голяма важност в пространството на техния живот. Това са хората ориентирани към миналото. Те определят себе си чрез това, което са постигнали до момента и това което са били досега. За други настоящето и това което се случва тук и сега е най-важната част от живота им. Тяхното минало и бъдеще заемат относително малка част или не толкова важна роля в това как определят себе си и живота си. От друга страна, ориентираните към бъдещето хора живееят с миналото си, но настоящето се схваща като служещо на бъдещето, подчинено на бъдещите цели на личността.

Всеки от нас, живеейки в настоящето, интегрира в представата си за живота и трите – минало, настояще и бъдеще. При повечето хора обаче една от тези ориентации доминира. Именно и това е целта на въпросника, който споменахме в първата част - да определи и измери кой е преобладаващият времеви период от живота на съответния човек. Кой е периодът, който доминира, когато той определя себе си и съществуването си. Всяка от ориентациите има своите позитивни страни, както и своята си цена за тях. Няма по-добра и по-лоша ориентация. Всяка от времевите ориентации обаче има различен ефект върху личността. Също така, докато миналото не може да бъде променено, то настоящето и бъдещето са изцяло подвластни на нашите действия. И тук стигаме и до това защо ориентацията към бъдещето е толкова важна. Още за ориентациите можете да видите и да чуете лично от един от създателите на теорията в ето това видео (с български надписи).

Перспектива за бъдещето (Future Time Perspective) и нейните положителни ефекти


Перспективата за бъдещето (ПБ) простичко казано е степента, до която и начинът, по който човек интегрира бъдещето в психичното си настояще. Тя зависи и се изгражда най-вече от начина, по който полагаме целите си. Двете основни характеристики на ПБ имат сериозна роля в изграждането на мотивацията ни, но за тях и ролята им ще говорим отделно. Засега е достатъчно да знаем, че ПБ включва начините, по които човек, използвайки миналия си опит, конкретизира неясните си желания в определени цели, планове и конкретни проекти за изпълнение. Както и това, че ориентирането към бъдещето носи определени ползи. Оказва се например, че ориентацията към бъдещето предсказва по-здравословно поведение. Сред пушачите и злоупотребяващите с вещества има по-малко ориентирани към бъдещето. Също така хората с преобладаваща ориентация към бъдещето са по-зрели по отношение на кариерното си развитие, а рисковото сексуално поведение се среща по-рядко.

Всичко това далеч не изчерпва положителните ефекти на ориентацията към бъдещето и перспективата за бъдещето, която всеки от нас изгражда. Знаейки вече всичко това, трудно можем да подминем въпроса за това как се изгражда тази перспектива и какво можем да направим, за да усетим ползите, които тя носи със себе си. Както и малко по-горе споменахме, ПБ като психична конструкция се изгражда от начина, по-който се поставят целите ни. Именно с тази тема ще се занимаваме в частта Целеполагане, която разработваме тук в Лична ефективност. А добре изградената ПБ ще ни помогне да подкрепим мотивацията си по пътя на постигането на целите ни.

Надявам се поне отчасти да е станало ясно какво е перспектива за бъдещето и защо е необходимо да я изграждаме. В следващия текст ще се занимаем с двете основни характеристики на ПБ, както и с това кое им влияе и каква е ролята им. Дотогава можете да обсъждате в коментарите по-долу, както и в социалните мрежи. Не се притеснявайте и да задавате въпроси на страницата ни за контакт, ще се опитаме да отговорим.