Въведение в Google Календар

Основният инструмент, който ще използваме за управление на времето в ЛИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ, е Google Календар. Там ще въвеждаме цялата информация, която е необходима за тази цел. Приложението е достъпно както през браузър на компютъра (https://calendar.google.com), така и през мобилно устройство. Тук приемаме, че имате и двете достъпни. (Ако това ви обърква, прочетете Какви приложения са ни необходими за управление на времето?). За да ни е по-лесно, ще разделим използването на Календар в четири основни категории – календари, събития, напомняния и цели. Най-напред да започнем с обособяването на основните ни дейности.

Календари


В Google Календар можете да имате множество календари ( https://goo.gl/r9foCw ). Всеки календар може да се включва и изключва в общия вид, както и да се показва в различен цвят. По този начин лесно можете да откроите събитията, които са в съответния календар. Най-добре е всяка дейност да има отделен календар. По този начин лесно могат да се разграничат работата от личните срещи, тренировките от хобитата и т.н. Имате и един основен календар, който най-добре е да запазите за личните си неща. Но всяка останала дейност следва да си има отделен календар (най-добре в различен цвят), в който да влизат събитията в нея. Това разделение много ще ви улесни на по-късен етап, когато времето ви е запълнено с най-различни дейности, някои от които изискват подготовка или са наситени със събития. 

Можете преди да пристъпите към създаването на календарите (за което ще говорим отделно и с видео) да изброите основните дейности, които упражнявате. За това ще помогне списъкът, който правихме в От къде да започнем в управление на времето си?. Най-основното разделение е на „работа“ и „личен живот“. Не винаги е толкова просто обаче. Понякога работата е повече от една и това е съвсем отделна дейност. Понякога някое от хобитата е свързано с по-сложна организация, която включва и други неща освен самото му упражняване. То тогава може би е по-добре да го отделите в отделна дейност и да му посветите календар. 

Друга важна способност на календарите е, че могат да бъдат споделяни. Т.е. в един и същи календар могат да създават събития много хора. Това е полезно, когато имате някаква екипна дейност, независимо дали е работна или не. За такъв случай също е по-добре да отделите тези занимания в отделна дейност и календар, за да могат събитията в него да са видими само за хората, които участват. Така лесно ще ги отделите от другите ангажименти.

Събития


Събитията в календара са основната единица на графика ви. Едно събитие трябва да съдържа цялата необходима ви информация тогава, когато се случва. Най-основното, което трябва да имате там, е времето, по което ще се случва, и мястото, където това ще стане. Ако става дума за работна среща, вътре можете да имате линкове към документите, които ви трябват. Ако е разговор, то може да вмъкнете телефонен номер, както и всичко, което може да влезе, като информация в електронна форма. 

Когато дойде времето, вече сте на мястото и пристъпите към изпълнение на съответното събитие, трябва с едно кликване в календара да виждате всичко, което ви е необходимо. Разбира се, не всичко може да има дигитална форма, но напомнянето за някой физически предмет също върши работа. Така си спестявате много ровене и намалявате риска да забравите нещо. На никой не му е приятно да се връща по няколко пъти, защото е забравил нещо. 

Събитията също могат да са споделени, но това ви върши работа, само ако хората, с които искате да го споделите, активно използват Google акаунта си. Самото споделяне е страхотна функция, но ако отсреща не стои човек, който го използва, няма много смисъл. Засега ще се ограничим дотук, като практическата част ще покажем във видео и отделен текст, а в помощния център можете да прочетете кои са основните действия с тях. 

Напомняния


Едва ли е необходимо да се обяснява какво е напомняне, името му говори само. Напомнянията са два вида – по време и по местоположение. Напомнянето по време е стандартна функция и е обичайният начин, по който сме свикнали да мислим за едно напомняне. Затова и няма да се занимаваме много с нея, тъй като считаме, че е ясна. Напомнянето по местоположение е по-интересно. То се задейства, когато мобилният ви телефон (или друго мобилно устройство) установи, че сте близо до мястото, което сте задали за напомняне. Последните не се създават и все още не са видими в Календар, но ги споменаваме, защото са важна част от начина, по който управляваме времето си.

Напомнянията не могат да се споделят. Те се отнасят единствено лично до вас. Тяхната роля е да бъдат ваша „втора памет“ за нещата, които им поверите. Ето и малко помощ от Google за тях.

Цели


Представете си за момент, че можете да постигнете всичко, което желаете. Че ако решите, можете да тренирате редовно и усърдно и така да сте във форма, достойна за завиждане. Представете си, че можете редовно да отделяте време за хората, които обичате, и да се наслаждавате на времето, прекарано заедно с тях. Представете си, че можете да научите още един език, че можете да се научите да свирите на китара и да намерите време за онези занимания с керамика, които толкова ви харесват. Че можете да правите страхотни бижута от подръчни материали или пък да се научите да резбовате дърво. 

Представихте ли си? Всичко това са вашите желания. Вашите мечти, ако щете. Това е и ролята на целите в Google Календар, да даде някаква електронна форма на вашите желания. Когато създавате цел в календара си, не знаете кога ще намерите време за нея. Не знаете как ще я изпълните или как точно ще се развият нещата тази седмица, за да намерите място в графика. Единственото, което знаете, е, че искате въпросното нещо. Друго не ви и трябва. Тъкмо това е ролята на тази нова функция – да вмъква в графика ви и да осигурява един вид „пространство“ в психиката ви, в което да вложите време и психична енергия в постигането на желанията ви. 

И вместо заключение


За всеки от тези основни компоненти в Google Календар ще пишем отделно и ще онагледяваме с видео. Засега всичко, което ви е необходимо, е да знаете няколко основни неща:
  • Целите са електронна форма на вашите желания
  • За всяка дейност, която извършвате, ви е необходим отделен календар
  • В едно събитие трябва да има цялата необходима ви информация, когато се стигне до изпълнението му
  • Напомнянията са вашата „втора памет“, за това кога или къде трябва да свършите нещо

Оттук нататък спокойно можем да пристъпим към по-техническата част и да се заемем с конкретните обяснения кое как се използва. Това и ще бъдат следващите стъпки, като обаче от време на време ще се връщаме към сухата теория, защото няма как да показваме на практика как се извършва нещо, ако нямаме ясна представа защо го правим. Вярвам това ни въвежда добре в темата за управление на времето, а за всички въпроси и възникнали неясноти, можете да използвате коментарите по-долу, както и страницата за контакт. Ще се опитаме да отговорим на всичко, което ви вълнува по темата.