Как да определим ключовите приоритети във важните житейски области

В предишната статия си говорихме за това как да структурираме дългосрочните си цели. Това е един безспорно важен процес и негово естествено продължение се явява това да можем да кажем кои са основните приоритети за всяка от значимите области на живота ни. Във втората част на упражнението Как да направим „моментна снимка“ на текущото състояние на целите си говорихме за това как се определя житейската област на една цел. Ако сте останали с впечатление, че житейските области са само условен разделител за целите, то трябва да кажем, че така не им отделяме достатъчно внимание. И въпреки че там споменахме за тези, които са общи при болшинството от съвременните хора, тук ще ги повторим. 


Кои са основните житейски области?


Едно е безспорно – всички ние сме различни! Всеки от нас има различни цели, стреми се към различни постижения и по различен начин поставя приоритетите си. И въпреки цялото това огромно разнообразие от човешки същества, които говорят на различни езици, изповядват различни ценности, обитават понякога коренно различна културна среда и действат по неподлежащ на пълно предвиждане начин, у всички тях има нещо общо. Именно тези общи и универсални в развитието на хората елементи дават основание да обособим основните житейски области, които присъстват ако не при всички, то при огромното мнозинство от хора. Нека отново ги изброим и опишем накратко. 

  • Собствено физическо и психично здраве – тук влизат всички дейности, свързани с нашето собствено здраве и благополучие. Едва ли е необходимо да уточнявам, но никой от нас не може да постига целите си, както и да бъде полезен за хората, които обича, ако не е най-напред способен да бъде полезен за себе си. 
  • Тесен социален кръг и семейство – Отношенията ни с най-близките винаги са оказвали огромно влияние върху възможностите ни да функционираме адекватно. Без най-близките си, дори и да изглеждаме успешни, рано или късно успехът ни ще се пропука като пясъчен замък, тъй като няма основата, върху която да градим. Наскоро един клиент ми каза нещо, което беше научил от баща си: „Един камък дувар не прави“. И, макар че това е валидно и далеч отвъд най-тесния кръг от хора, именно за тях и нашите отношения с тях са от най-голямо значение. 
  • Образование и професионално развитие – В тази област са всички онези дейности, които позволяват нашата успешна реализация не само като професионалисти. В крайна сметка се чувстваме пълноценни човешки същества, само ако можем да създаваме, и тази житейска област е именно полето, на което се проявява в пълен смисъл нашата способност да творим. Знам, че много хора гледат на тази сфера основно и като задължение и това безспорно е така поради много причини. Но въпреки това не бива да се забравя, че ние ежедневно и ежечасно създаваме и творим нещо около себе си и имаме избора дали да го правим неосъзнато и насила, или да се опитаме да вкараме усилията си в полза на нашите цели.
  • Широк социален кръг и обществени дейности – Макар че най-близките ни хора обикновено са до нас, ако искаме да можем да осъществим творческия си потенциал, за който говорихме в предишната област, не можем да си позволим да обитаваме само най-тесния си социален кръг. Новите контакти и участието ни в различни колективни дейности ни осигуряват възможностите да се развиваме и да осъществяваме потенциала си. Без такава възможност рискуваме да носим много негативи. 

Разбира се, всеки може да добави областта от живота си, която смята за нужна. Опитайте и вие да го направите и след това си задайте въпроса дали това не е конкретна дейност, която да попада в някоя от изброените четири области. Много често отговорът е „да“. Естествено, няма как да претендираме за изчерпателност, но колко други житейски области заслужават внимателно планиране и целеполагане? Колко от тях си струват тези усилия? 


Ценности и дългосрочни цели


Говорим си за дългосрочните си цели и за основните ни житейски области, за неща, които са фундаментални в житейски план. Има ли по-важни неща за един човек от собственото му здраве и благополучието на семейството му? Или пък от професионалната му реализация? Всяка от тези области е много значима част от живота ни. Затова и когато сме започнали да определяме ключовите си приоритети във всяка област, трябва да си зададем един много важен въпрос: „Отговарят ли дългосрочните ни цели на ценностите, които изповядваме?“ Иначе казано има ли сходимост между това, което искаме да постигнем, и това, в което вярваме и изповядваме като убеждения. Или на „мястото“, до което сме си поставили цел да достигнем, ще срещнем ли изпълнението на убежденията си? 

Едно наше ценностно убеждение е идеализиран образ на разбирането ни за това как би трябвало да функционира светът. Дългосрочната или безсрочна цел, която сме си поставили за ключов приоритет в съответната житейска област, трябва да отговори на въпроса как постигаме това си убеждение. Защо това е така е една дълга дискусия, която сигурно ще придобие застрашително философски характер. Не считаме, че тук е мястото да я водим, но, накратко казано, това е свързано със смисъла, който всеки придава и усеща в живота си. Без такава сходимост на цели и убеждения рискуваме след време да разберем, че усилията, които сме вложили в постигането на дългосрочните си цели, са ни отвели някъде другаде, а не там, където смятаме, че ценностите ни са изпълнени. Затова един от основните критерии, с които следва да се съобразим при избора на ключови дъгосрочни цели за съответната житейска област, е именно дали те отговарят на ценностната ни система.


Колко приоритети са достатъчни за една житейска област?


Когато теглим чертата, накрая всички разполагаме с 24 часа в денонощието и 7дни в седмицата. Затова, когато мислим за основните приоритети на една житейска област, времето, което можем да отделим, е от изключително значение. Не искаме приоритетна цел, която не можем да изпълним поради липса на ресурси, нали? Това би обезсмислило цялото занимание. 

В резултат на предишното упражнение трябва да имаме разработени всички свои приоритети (дългосрочни цели) до степен на ежедневни събития, които да попаднат в календара ни. Ключовият момент тук е да можем да кажем колко време можем да отделяме за определен период (да речем седмица) за дадената цел. След това да съберем времената за другите приоритетни цели в житейската област и да видим какво имаме като резултат. Същото следва да повторим и за другите си житейски области. Накрая имаме една сума от време. Това време вмества ли се в 24-те часа, които имаме? Можем ли всяка седмица да отделим времето, което сме предвидили за дадената област? Много е вероятно да се окажем в недостиг на време и това е съвсем обяснимо. Всички имаме желания, които превишават постигнатото до момента. 

За съжаление обаче нито дните от седмицата, нито часовете в денонощието ще станат повече. И тук идва моментът да решаваме кои дългосрочни цели да останат и кои не, а също така и за кои времето може да бъде намалено, а за кои пък можем да отделим повече внимание. В крайна сметка нужно е да поставим едни цели приоритетно пред други и е много вероятно да не се разминем без тази необходимост. 


Това бяха двата основни фактора, които следва да вземем под внимание, когато определяме ключовите приоритети в житейските си области: отговарят ли на ценностната ни система и можем ли да ги вместим в графика си. На базата на определените за всяка от областите дългосрочни цели можем да пристъпим към формулирането на желания от нас график. С това ще се занимаем в следващите статии, а вие междувременно можете да обсъждате в социалните медии, както и в коментарите по-долу.