Кои характеристики на перспективата ни за бъдещето са важни за нас и защо (Дължина)

Част 1 – Дължина


Както вече казахме, перспективата за бъдещето (ПБ) оказва сериозно влияние върху това как хората се мотивират. Две обаче са основните характеристики, които са важни и имат най-голямо влияние върху това как ще изградим собствената си ПБ. Това са дължината и структурата на ориентацията ни към бъдещето. Ще разгледаме двете по отделно, а тук е важно само да знаем, че когато целеполагаме това са двете неща, които трябва да можем да съобразим за всяка от целите си. 


Какво е дължина на Перспективата за бъдещето?


Това е относителното „разстояние“ между сегашния момент и най-далечните ни цели. Просто казано, колко напред във времето e разположено постигането на най-далечните ни цели. Дали са за другата седмица или месец или са за пет години напред? Дали са за следващите десет години или са житейски цели, които обхващат целият ни живот? Дори, ако щете, дали не се простират и отвъд собственото ни съществуване. Може на пръв поглед да звучи странно, но хората имат такива цели. Да осигурят децата си, да основат фирма, която да продължи да съществува и след тях или пък да отстояват кауза, която да ги надживее, са все примери за последното. 

Знам, че някои от читателите ни няма да изчакат упражненията за целеполагане, които ще правим по-нататък, а веднага ще се опитат да определят дължината на собствената си ПБ. Бързам да ги предупредя, че това не е толкова просто, колкото изглежда на пръв поглед. „Да карам спортен автомобил някой ден“, например, може и да изглежда като цел, но не е. Единствено житейските цели и тези, които се простират отвъд собствената ни кончина се отличават с липса на срок. Това обаче не означава, че са неясно формулирани. Разбира се, такива цели са много важни и са свързани с това, което можем да наречем смисъл в живота ни, но това не означава че посочения по-горе пример спада към тях. Така формулирано, моят спортен автомобил си остава повече желание, отколкото цел. Желанията могат да са част от нашата ориентация към бъдещето, но не могат да формират перспективата ни за бъдеще. Ако все пак желанията ни се простират доста напред във времето, можем да се опитаме да ги включим в нашата ПБ. Но за да стане това е необходимо те точно да бъдат изказани. В този смисъл „Да карам (някога) спортен автомобил“ е неясно желание, но „На 55-годишна възраст да живея в енергийно автономна и екологично съобразна къща“ е конкретна цел. „Да мога да спортувам до смъртта си“ също е конкретна цел, която няма краен срок, но се вписва в перспективата ни за бъдещето. 

Дължина на Перспективата за бъдеще и възприемане на времето
Дължината на ПБ оказва съществено влияние върху начина ни на психично функциониране. Един от повлияните аспекти е възприятието ни за време. Хората с по-дълга ПБ възприемат бъдещите интервали от време като по-кратки. Затова и бъдещето им се струва по-близко и по-непосредствено, отколкото на хората с по-къса ПБ. Като правило колкото по-близки са целите, толкова по-значими са те за индивида. С отдалечаването им напред във времето, тяхната емоционална натовареност спада. При хората с по-дълга ПБ, обаче, този спад е значително по-слаб. Основната причина е именно, защото те възприемат времевите интервали като по-кратки и съответно целите като по-близки. Това има позволява „да не губят от поглед“ по-далечните цели. Така постигането им става значително по-лесна задача, тъй като заемат по-голяма част от текущото внимание. Разбира се има и други фактори, които помагат и два от тях ще разгледаме след малко.

Значение на сегашните действия за бъдещите цели и Перспектива за бъдещето
Хората с по-дълга перспектива за бъдещето по-лесно схващат последиците от сегашните си действия и по-лесно разбират значението им за бъдещето. Това им позволява по-лесно да изграждат бъдещи планове. Обикновено сегашните действия, които не са свързани пряко с удоволствие не се отличават с високи нива на мотивация за осъществяването им. Извършването на неприятна дейност, например ученето за изпит, се схваща от хората с по-дълга ПБ като подчинена на бъдещи цели задача. Не може да се каже същото за ориентираните към настоящето и миналото. Специално хората с преобладаваща хедонистична ориентация към настоящето често „забравят“ за значението на последиците от сегашните си действия след време. В същото време при хората с по-дълга ПБ дори отдалечени във времето събития и цели се свързват с непосредствените им действия и резултатите от тях. 

Как дължината на ПБ влияе върху конкретните планове?
След като вече знаем горните факти за това как дължината на ПБ променя начина ни на мислене, съвсем логично и без специални изследвания по въпроса можем да се досетим за някои неща. Тъй като хората с по-дълга ПБ възприемат бъдещите интервали от време като по-кратки и по-лесно задържат дългосрочните цели в обсега на вниманието си, не е трудно да се предположи, че създаването на конкретни планове за постигане на целите им ще е значително по-лесно. Още повече, че въпреки, че мотивацията им е външна по своя характер, те все пак са по-добре мотивирани за осъществяване на плановете си и постигане на целите си. Това е много добра предпоставка за добро представяне на „терена“ на конкретните постижения. Още малко за това ще кажем в изводите. 


Изводи


От обзора по темата, който направихме по-горе, както и от свързаните с това изследвания, се налагат няколко основни извода:


  • По-дългата ПБ (по-отдалечени в бъдещето цели) е свързана с повече мотивация
    Формулирането на важни за личността, реалистични, вътрешно мотивирани цели усилва настоящия мотивиран стремеж за постигане на индивидуалните цели. Това се случва по два механизма – чрез възприеманата по-къса „дистанция“ до бъдещите събития и чрез възприемането на сегашните действия като средства (инструменти) за постигане на бъдещи цели. Ето това изследване казва повече по въпроса, а повече за инструменталността след малко.
  • По-дългата ПБ и дисциплината
    Когато не изпускаш целта от поглед (независимо, че е отдалечена напред във времето), можеш да съставяш конкретни планове за нейното постигане и схващаш по-ясно значението на сегашните си действия, да се приложат волевите процеси е по-лесно. Просто казано хората с по-дълга ПБ са в „по-изгодна“ позиция, когато става дума за спазване на дисциплина. Това прави и постиженията по-лесни, с по-малко вложено усилие.
  • По-дългата ПБ прави сегашните действия по-полезни (целесъобразни)
    Това колко са полезни или целесъобразни настоящите действия се определя от това колко добре свързани и интегрирани са те с настоящите и бъдещите цели на личността. Това неизменно ни препраща към следващата тема, а именно другия параметър на ПБ, който ще разгледаме – Съдържанието. 

На втория важен параметър – Съдържанието на Перспективата за бъдеще – ще бъде посветена втората част на настоящата статия. Тук съм дал няколко връзки към по-значими изследвания по темата, но те далеч не я изчерпват. Тези от вас, които се интересуват повече от теоретичната част могат да се свържат с мен, както и да използват контактната форма на сайта. Има още много изследвания по въпроса, които заслужават внимание. Междувременно не се притеснявайте да изкажете мнението си в коментарите по-долу, както и да го споделяте в социалните мрежи. Това предизвиква дискусии, от които всички ние можем да имаме само полза.