Как да разбера какво да създам Събитие, Напомняне или Цел - прост метод

След като вече сме минали през задачите в Откъде да започнем в управление на времето си, вече имаме списък с дейностите си, подразделени по дни и седмици, на повтарящи се и неповтарящи се. Следващата стъпка е въвеждането на всичко това в календара ни. Дотук добре! Както видяхме обаче във Въведение в Google Календар, в календара има различни начини на въвеждане, които съществено се различават един от друг. Събитията предлагат едни полета и опции, докато напомнянията съвсем други. Целите пък са съвсем единствени по рода си, тъй като са съвсем ново попълнение и на практика нямат аналог, с който да ги сравним. Та, големият въпрос е като какво да въведем съответния ред от нашия списък – събитие, напомняне или цел?
Най-простият начин е за всяко нещо, което предстои да влезе в графика ни, да зададем три въпроса:

Какво? Къде? и Кога?


Ако знаем отговора и на трите въпроса, то следва да създадем събитие в календара си. Именно събитията имат всички атрибути. Освен че може да се въведе какво точно е събитието (например, „вечеря с Георги“), можем да укажем мястото, на което ще се проведе, както и точното време. Просто казано, ако знаем и трите, въвеждаме събитие, като само трябва да изберем в кой календар да бъде според дейността.

Ако обаче не знаем отговора на трите въпроса, а само на два от тях, то това ни препраща към напомнянията. 


Тук има два варианта. Ако знаем какво трябва да се случи и кога точно трябва да стане това, то имаме напомняне по време. Ако знаем какво и къде трябва да се случи, то това е напомняне по местоположение. В последния случай не знаем времето, но това не ни пречи да създадем напомнянето. Обикновено сме свикнали напомнянето да е само за определен час, но ако се замислите, ще видите колко задачи от графика ви не са строго определени кога трябва да станат, но са свързани с някакво място. Да вземем например плащането на сметка на каса. Сроковете за плащане обикновено се измерват в дни, а понякога и в седмици. Не е необходимо да знаете точно кога ще платите сметката за тока, а да се сетите точно когато минавате покрай касата. Същият принцип може да се приложи и към работа с доста институции, където не е необходимо да запазвате час предварително. За такъв пример могат да ни послужат банките, данъчното, пазаруването в магазини, плащането на всякакви видове сметки и т.н. Тук също така влизат и нещата, които вършите, като отидете на работа или се приберете вкъщи, но не са свързани с час. За тях също можете да създадете такъв вид напомняне.

Ако знаете какво искате да направите, но не знаете кога ще намерите време за него, както и не знаете къде може да се случи това, то е ред на целите. 


Целите в Google Календар са най-новото подобрение в приложението и към момента, мисля, са единствени по рода си. За тях ще говорим отделно, но накратко ролята им е да намерят място за желанията ви в графика. Да ви предложат вариант, в който да започнете да ги изпълнявате, като постепенно се обучават и се нагаждат спрямо това, как вие подреждате времето си.

А ако не знам какво да направя, нито как да го направя, а още по-малко къде?


Накратко прегледахме и трите вида отговори, които можем да имаме на горните три въпроса. А какво, ако нямам отговор на нито един от трите? Това по принцип е проблем на целеполагането, за което ще има отделен раздел в ЛИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ. Въпреки това, можете да започнете още оттук и да си зададете някои прости въпроси.

  • Какво точно искате да направите?
Най-напред отделете време за себе си и изяснете именно това. Това може и да изглежда лесно упражнение, но не винаги е така.
  • Какво трябва да направите, за да се случи това, което искате?
  • Макар тук нещата да изглеждат по-сложни, всъщност са въпрос на логика и обикновен здрав разум.
  • Подредете усилията си.
  • След като знаете какво искате и какво е необходимо, за да го постигнете, то остава да решите кое след кое следва да се направи.

    За такова нещо разбира се няма алгоритми или готови рецепти, но надявам се тези въпроси внасят малко яснота. Тези, които искат още по темата, могат да прочетат ето тази статия (на английски). Разбира се, обсъждането в коментарите винаги е опция и начин да обмените опит с други хора по темата. Това обикновено помага за по-бързото подреждане на целите и приоритетите, така че обсъждайте и коментирайте с останалите, това може да ви е само от полза.