Защо лична ефективност?


Живеем в свят на ограничения


Уви, където и да сме, каквото и да правим, колкото и да сме добри в това, което правим, денонощията на тази планета винаги ще са само с по двадесет и четири часа. Независимо колко усилия са ни необходими за постигане на това или онова и независимо колко важни за нас са тези неща, винаги за всички тях ще имаме само един живот и някак ще ни се наложи да ги сместим в него. Колкото и да искаме да сме на няколко места едновременно (или поне в много близки интервали от време), разстоянията съществуват и тяхното преодоляване изисква време и средства.
Ограниченото време, с което разполагаме за този живот, в този свят, разстоянията, които не могат лесно да бъдат преодолени, нуждата от сън, кислород, храна и прочие - всичко това са ограничения на средата. Те са такива каквито са. Никое от тях не може да бъде заобиколено, поне не без сериозни последици.

От друга страна всички ние сме човешки същества

Имаме своите нужди, имаме и своите желания, мечти и намерения. Всеки от нас иска да осъществи нещо, било то на пръв поглед дребно или не толкова. Било то за себе си или за някого другиго. Всички функционираме в различни сфери и контексти. Всеки от нас, по различно време е в различна социална роля, която иска да осъществява по-успешно. Най-малкото сме разделени между личния и професионалния си живот. Искаме да сме добри в това, което правим, да сме близо до семействата и приятелите си, да се забавляваме и да почиваме адекватно. Всяко от тези неща изисква време, а често и усилия.

Какво означава това за нас?

Всичко това ни изправя пред тежката и понякога, уви, непосилна задача да съвместяваме различните аспекти на живота си в единно цяло. Не можем да променяме ограниченията на средата – нито денонощието ще стане по-дълго, нито разстоянията по-малки, нито пък ще можем да живеем без храна или кислород. Единственото, което ни остава, е да се опитаме да вместим всичките си желания, амбиции и мечти в заобикалящите ни ограничения. Това по същество означава да сме способни ефективно да оползотворяваме времето, пространството и заобикалящата ни среда. А това е въпрос на лична ефективност! За съжаление не се раждаме с вродена способност за ефективно функциониране. За щастие обаче, можем да се учим и средата наоколо ни предлага все повече средства, които да са ни в помощ.

Това обаче не е цялата картина!

Количеството информация наоколо се увеличава непрекъснато, с темпове често непосилни за индивидуалите ни способности за когнитивна обработкa1. Ако не можем ползотворно да участваме в заобикалящата ни среда, то неминуемо изоставаме и постепенно се десоциализираме. Погледнато така, трябва да сме ефективни, поне в степен отговаряща на средата, ако искаме да живеем пълноценно в нея. Така, че личната ни ефективност е и необходимост донякъде.

Съвременното ежедниевие изисква от нас да сме все по работоспособни, все по бързо и качествено да се справяме със задълженията си. Натовареният живот в градовете ни поставя пред непрекъснатото предизвикателство да сме навреме някъде. За да почиваме адекватно и качествено ни е необходима все по внимателно планирана организация, която става все по трудно осъществима. Цялата тази сложност със сигурност превишава личните ни способности. Всичко това ни изправя пред въпроса:

Как да бъдем по ефективни?

Както споменах малко по горе, полето на този въпрос има два аспекта:
  1. Постоянно се появяват нови асистиращи технологии, които да ни помагат в разнообразни задачи – от цялостно управление на времето до изцяло рутинни, конкретни задачи.
  2. Непрекъснато научаваме и усвояваме нови знания, техники и методи, които да ни помагат в организирането на ежедневието ни. 
Тези два аспекта са неделими един от друг. Технологията ни е необходима за да можем да делегираме на нея рутинните си задачи и да освободим време и ресурс за истински важните неща. Усвояването на нови техники и методи ни дава обща концепция и цел. Позволява действията ни да са единни и целеположени, което е същината на тяхната ефективност.

Докато при първия аспект имаме голямо богатство от инструменти 2,3, то по въпроса за техниките и методите, особено на български, не можем да се похвалим със същото. Тук е и ролята на този сайт. Ще направя опит да събера концепция и средства, които да са достъпни за ежедневна употреба и за всеки. Смятам, че липсата на лесно достъпна, организирана и достатъчно гъвкава концепция на български, само по себе си е основателна причина за подобно усилие.

Пътят към по-ефективното функциониране е лично преживяване и всеки сам върви към това да стане по-успешен и да промени себе си към човек, който отделя по-малко усилия за организацията на ежедневието си. Всеки от нас сам определя защо иска да използва инструментите и методите, които му предлага нашето съвремие, и защо му е неодходимо, за постигането на какви цели му трябва това и колко голяма част от живота му тряба да заема този въпрос. Всеки сам решава дали изобщо личната ефективност има значение за него. Сами решаваме дали да се превърнем в по-полезни за себе си или за другите.


Това, което ще напиша тук е и моето пътешествие. Всички, които искат да го вървят с мен, са добре дошли. Надявам се освен учене да има и забавни и приятни моменти.

Приятно четене, гледане, учене и прилагане!