За кого е предназначен този сайт?

Най-напред, сайта е предназначен за всички, които искат да организират по-добре времето, ресурсите и комуникациите си. Също така и за тези от вас, които искат да бъдат по-полезни както за себе си, така и за хората около тях.


Тези от вас, които искат да оптимизират ежедневните си задачи, вярвам също ще намерят какво да научат тук, без да се налага да посещават специализиран курс или да заплащат каквото и да било.

Ако си позволим още малко да развием идеята, то този сайт е и за тези, които искат да постигнат по-добро планиране и изпълнение на целите си. Това освен едно ежедневно ниво на приложение, има и по-дългосрочен и по някакъв начин житейски смисъл. Пътят към постигане на личните и професионални цели по ефикасен начин, е и един вид, път на личностово развитие и промяна. Превръщането ни в по-ефективно функциониращи личности може из основи да промени мирогледа и ценностните ни ориентации. В този смисъл, този сайт е и за тези тръгнали да изграждат себе си. Надявам се всички да намерят тук простичък път към по-изчистеното ни и ефективно ежедневие.