Видеозапис от „Ценен ли си?“

Пълен видеозапис на последното ни събитие, организирано съвместно със Start It Smart - Велико Търново. Благодарности на Георги Милев за съдействието.