Какво е помощна технология?

Технически средства и технология


Преди да започнем да говорим за помощна технология, смятам е полезно да направим едно разграничение. Понякога употребяваме думата технология, за да обозначим съвкупността от всички онези средства (машини, компютри, телефони, приложения и т.н.), които ни заобикалят и използваме с някаква цел. Всичко това обаче са технически средства, които се използват за определени цели. Всеки един телефон, компютър, приложение, което се използва на телефон или компютър, програма или някакъв софтуер, всичко това са средства. Технологията от своя страна е съвкупност от техники и методи за постигане на желан резултат. Средствата са това, с което постигаме нещо, а технологията е начинът, по който се постига.

Нека дадем един кулинарен пример. Когато приготвяме някакво ястие, не тенджерите, лъжиците, котлоните и фурните са от решаващо значение. Те, разбира се, имат огромна роля, защото без тях не е възможно да сготвим, но си остават средства, с помощта на които приготвяме продуктите. Технологията в случая е рецептата. Тя е наборът от техники, които трябва да изпълним в някаква последователност, методът, който използваме, за да приготвим продуктите и да получим завършено ястие.

За какво могат да са ни от полза всички тези технически средства?


След като вече сме направили едно такова уточнение, можем да се завърнем към нашата основна тема, а именно личната ни ефективност. Техническите средства, които ни заобикалят, безспорно са много полезни и от голямо значение. Никое от тях обаче не е само по себе си технология. Нито телефонът, нито компютърът, нито приложенията сами по себе си са начин, по който да се достига по-ефективно до някакъв резултат. Т.е. необходим ни е метод, по който да прилагаме наличните технически средства, за да очакваме успеваемост, в това за което ги използваме.

Имаме на разположение много и най-различни приложения за управление на времето. Тъй като поддържането на строен график безспорно е важно нещо в съвременния начин на живот, обяснимо е защо имаме такова разнообразие от средства за управление на времето. В последните години имаме на разположение и разнообразие от картографски софтуер, който да ни помага в пространствената навигация в заобикалящия ни свят. Комуникацията ни е улеснена от цял спектър от средства – от обикновения чат, през аудио и видеоразговорите до социалните мрежи, в цялото им богатство от начини да се свържеш и комуникираш с някого.

Във всички тези сфери техническите средства, с които можем да разполагаме, могат да са ни изключително полезни. Още повече че много от тях можем да имаме на цена, която ни удовлетворява. Често тази цена не се изразява в пари и това ги прави още по-достъпни.

Какво тогава е помощна технология?


Помощните технологии могат да бъдат най-различни и да обхващат най-разнообразни сфери от живота. От подпомагане на учебен процес в класна стая, през помагане на хора с увреждания до улесняване на достъпа до информация на гражданите и до каквото още се сетите. Обикновено може да се намери ако не цяла технология, то поне средства за подпомагане на съответния процес. Конкретно тук в ЛИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ под помощна технология ще се разбира свързани в метод техники, които определят как да се използва даден набор от технически средства (основно приложения), с цел да ни помага по-лесно и по-ефективно да решаваме ежедневните си задачи. 

Какво конкретно да очакваме в ЛИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ?


В теоретичната част ще се занимаем с някои техники за управление на времето, работа с местоположения и средства за комуникация. Обръщам внимание на техники, а не метод или технология. В практическата част тези техники ще бъдат облечени в конкретно прилагане. Ще се разглеждат различни технически средства, които ни помагат в управление на времето, ориентация в пространството, като основното ще бъдат компютърни и мобилни приложения.

Тук няма да има помощна технология в пълния смисъл на думата. Нито по отношение на управление на времето, нито за работа с местоположения или пък комуникация и боравене с мобилни устройства. Това е така, защото смятам, че изработването на такава технология е лична задача на всеки, който е тръгнал да търси начин да оптимизира ежедневието си. Не мисля, че е възможна универсална помощна технология в личната ефективност. Всички сме различни и това, което помага на един, не е задължително да се вписва добре в ежедневието на друг. И това всъщност е добре, защото ни дава възможност сами да сглобим и изработим собствената си помощна технология. Така че не бива да се очакват готови рецепти.

Различни техники са се показали ефективни в практиката и могат да бъдат засегнати и тук, но завършеното цяло е строго индивидуално. Само вие можете да направите удобна за вас помощна технология. Нещо, което само по себе си не е лесна задача и не се случва веднага. Необходимо е време за експериментиране и проследяване на резултатите, за да може да се стигне до момента, в който всеки да каже за себе си „Ето сега това и това работи по-добре от другото, за мен“. Такова едно време и усилие си струва, защото изработването на собствен метод внася систематично подобрение в начина ни на функциониране и се отразява на всички останали аспекти от живота. Как и колко това го подобрява зависи от това какъв метод ще изработим за себе си.